+421 905 894 630

MABIASZ

Intranetový systém, ktorý je naviazaný na 14 poisťovní cez Webservice. Systém možu používať iba členy zväzu MABIASZ.