+421 905 894 630

Slovak Lines, a.s.

Už šiesty rok sme partnermi jednej z najväčších autobusových spoločností na Slovensku, ktrorá je špecializovaná na Bratislavskú prímestskú dopravu a dopravu medzi Bratislavou a Viedňou. Táto spoločnosť je partnerom medzinárodnej spoločnosti Eurolines, ktorá premáva do 700 miest v 34 krajinách.
Naša agentúra podporuje ich prácu kreatívnymi a mediálnymi riešeniami. V prvom rade sme zodpovední za manažment PPC kampaní a sociálnych sietí, vytvárame bannery, aplikácie a podporujeme ich kampane.
Taktiež vytvárame aj print materiály, naši nadaní designeri navrhujú aj billboardy, citylighty, brožúry atď. Medzi našimi najaktuálnejšími prácami je napríklad takzvaná palubná brožúra Eurolines, a design funkcií na monitoroch, ktoré sú umiestnené na operadlách sedadiel v autobusoch. Hoci údržba týchto webových stránok nie je našou prácou, jej vzhľad a niektoré obsahové časti má na starosti naša agentúra.