Platforma pre komunikáciu a správu podujatí

Platforma pre komunikáciu a správu podujatí

Client
Štátne daňové orgány zo 44 krajín

Európska organizácia daňových správ (Intra-European Organisation of Tax Administrations, IOTA)

Európska organizácia daňových správ (IOTA) je nezisková medzivládna organizácia, ktorá poskytuje fórum na pomoc svojim členom pri zlepšovaní daňovej správy. Hlavnou oblasťou činnosti je organizovanie workshopov, ktoré poskytujú účastníkom z rôznych členských daňových správ možnosť výmeny názorov, skúseností a osvedčených postupov týkajúcich sa najdôležitejších a aktuálnych otázok v oblastí daní. IOTA tiež povzbudzuje spoluprácu medzi daňovými správami v európskom regióne a podporuje ich rozvoj podľa ich individuálnych potrieb.

Cieľ

IOTA - Cieľ

Spravodajský portál a komunikačná platforma pre členov, ale aj pre verejnosť. Slúži ako intranet pre pracovníkov IOTA na podporu plánovania udalostí a organizovania workflow tým, že im umožňuje vytvárať, zhromažďovať a uchovávať dokumentáciu. Slúži ako registračné rozhranie pre všetkých potenciálnych účastníkov podujatia tým, že im umožňuje prístup k informáciám o udalostiach, prijímanie upozornení a registráciu.

Správa podujatí

Správa podujatí

Organizácia niekoľkých druhov udalostí je jednou z hlavných funkcií IOTA. Webová stránka sa používa nielen na oznamovanie nadchádzajúcich podujatí, ale aj na riadenie prijímania účastníkov, pomoc pri príprave na udalosť, dokumentovanie výsledkov každého stretnutia a zachovanie minulých podujatí v archíve.

Technický dotazník

Technický dotazník

Táto funkcia umožňuje hlavným kontaktným osobám členských krajín zdieľať svoje know-how ku konkrétnym témam týkajúcich sa daní. Okrem toho môžu tieto osoby prizvať profesionálnych externých pracovníkov, aby riešili určité prípady alebo aby im položili špecifické otázky od delegátov príslušných krajín.

Špecifický a prísny workflow tohto komponentu uľahčuje medzinárodnú prácu a zlepšuje komunikáciu medzi partnerskými krajinami.

Ak chcete vidieť, ako celý proces funguje, prejdite nadol.

Technical Enquiry

1. Spravovanie viacerých rolí s rôznym užívateľským rozhraním a orgánmi

Výzva:

Na predchádzajúcej stránke bolo 23 rôznych rolí a orgánov. Aby sme ich zvládli, museli sme niektoré z rolí zlúčiť. unlike what has recently been done with the site's 8 main roles, which can have some sub-roles as well.  Hlavné roly sú Sekretariát, Technický poradenský výbor (TAC), Hlavná kontaktná osoba (PCP), back office používateľ, člen skupiny, rozšírená PCP, overený užívateľ a anonym.

Riešenie:

Roly a systémové povolenia systému Drupal v kombinácii s vlastnými modulmi pre delegovanie úloh v rámci organizácií.

2. Vlastné formuláre, prieskumy vytvorené používateľmi

Riešenie:

Vlastné spracovanie formulára založené na Entityforms, rozšírená funkčnosť modulu a rozhrania prostredníctvom vlastných modulov.

3. Nahradenie pôvodných pracovných postupov

Riešenie:

Prispôsobené pravidlá a komponenty.

4. REST API pre mobilnú aplikáciu

Riešenie:

Modul RestWS s niekoľkými prispôsobeniami.

Výzvy

Statistics

 

Od júla 2017 používa platformu 3000 profesionálnych daňových expertov zo 47 členských krajín.

graph

 

 

Nepretržitá podpora a správa
  • Budeme aj naďalej pomáhať pri využívaní a adaptácii systému v celej organizácii prostredníctvom jemného ladenia a priebežnej podpory a správy systému.
  • Pracujeme na automatizovanom testovacom balíku pre regresné testy.
  • Redesign a priebežné vylepšenia UX.
  • Na pláne sú tiež ďalšie úpravy a iné zaujímavé prvky.
  • Správa problémov –  vstavaný podporný kanál pre koncových používateľov a administrátorov
  • Vlastné prehľady - štatistiky udalostí, výročné správy.
  • Vlastné upozornenia - Značne prispôsobiteľné e-mailové a webové upozornenia, pripomienky spravované sekretariátom IOTA.

  • Form Builder - pre vytváranie a kopírovanie vlastných formulárov, ako aj analýzu výsledkov.

  • Početné skupiny používateľov s podskupinami - špeciálne pravidlá pre delegovanie úloh a pracovné postupy pre členské organizácie.

  • Databáza znalostí - Kategorizovaný obsah, ktorý je možné prehľadávať a ktorý je neustále dopĺňaný z viacerých zdrojov a diskutovaný členmi.

Ešte viac funkcií

Previous case study
Ďalšie prípadové štúdium

klient

Tieto: Leading IT company in Nordics

Vytvorme spolu niečo skvelé!
Napíšte nám