Integrácia spravodajského portálu o autách do komplexnej portálovej platformy

Integrácia spravodajského portálu o autách do komplexnej portálovej platformy

Klient:
Druhá najväčšia televízia v Česku: iPrima

Cieľ

Cieľ

Remake spravodajského portálu o autách druhej najväčšej českej televízie: iPrima
Kľúčové nové funkcie/požiadavky:

  • Plne responzívny frontend založený na PatternLab
  • Backend časť bola súčasťou už existujúcej komplexnej multi-site Drupal platformy iPrima - výzvou bolo prispôsobenie našich pracovných postupov, princípy designu a frontendu, a spolupracovať s tímom developerov z iPrima
  • Import katalógu áut

Klient

Prima Group logo

FTV Prima, s. r. o., prevádzkuje TV vysielanie kanálov Prima, Prima COOL, Prima ZOOM, Prima MAY a Prima LOVE. Skupina Prima prevádzkuje vysielanie piatich voľne šírených televíznych staníc v Českej republike a kanál Prima +1 pre zákazníkov Skylinku.

Ako externý tím sme vytvorili portál autosalónu do komplexnej multi-site Drupal platformy televízie Prima.

Invision > Patternlab > Drupal

Po obdržaní designu v Invision-e sme najprv celý front-end naprogramovali v nástroji PatternLab. PatternLab je súbor nástrojov na vývoj front-end časti, pričom dôraz kladie na princíp tzv. “Atomic design”.

Základom tohto princípu je rozdelenie dizajnových prvkov na malé, opätovne použiteľné kúsky a následne ich usporiadať do väčších komponentov, ktoré sa dajú tiež opätovne použiť a pospájať ich do sústav, kým na konci  sa vytvorý celá stránka podľa designu. Designov v Invisione sme dostali: 48 stránok pre desktop a ďalších 36 pre mobil.

27 molekúl, 31 organizmov, 11 šablón/stránok

Nakoniec počas vývoja sme front-end portálu rozložili na 27 molekúl, 31 organizmov a 11 šablón/stránok v PatternLab-e. Pri plánovaní štruktúry portálu v Drupale, sme takto mali k dispozícii testovateľný front-end celého portálu. 

Drupal Views > Solr

Drupal Views > Solr

Na zobrazenie rôznych zoznamov obsahu sme namiesto základného “Drupal views” používali SOLR dotazov. Výkonný Apache SOLR vyhľadávací motor umožnil použiť flexibilný dopytovací jazyk namiesto bežných SQL dotazov. SOLR je samostatný a vysoko škálovateľný systém v rámci architektúry portálu, ktorý obsahuje všetko čo ponúka klasické vyhľadávanie. Využívajúc jeho výkonnosť a škálovateľnosť v prospech zaťaženia databázového servera, bol vhodným riešením.

Custom fazetové vyhľadávanie

Fazetové vyhľadávanie

Kľúčová funkcia katalógu áut bola implementácia fazetového vyhľadávania na základe SOLR. UI (User Interface) vyhľadávania ponúkala rôzne filtračné možnosti, ako napríklad filtrácia podľa roku výroby vozidla, verzie motora atď.

Takto užívatelia portálu vedeli rýchlo nájsť hľadaný model auta a pozrieť podrobnú špecifikáciu daného modelu.

Nekonečné scrollovanie s reklamami

Nekonečné scrollovanie s reklamami

Na viacerých podstránkach sme naprogramovali nekonečné načítanie obsahu, čo pomôže zvýšiť priemerný strávený čas na portáli.

Ďalšou výzvou projektu bolo nasadenie kódov reklamného servera tak, aby sa zobrazili aj na stránkach s nekonečným načítaním.

Prehrávač videí a video reklamy

Prehrávač videí a video reklamy

Integrovali aj vlastný prehrávač videí iPrima, s prepojením na reklamný server.

Katalóg áut: Import a súvisiace autá

Ďalšie jedinečné riešenie pre klienta bolo programovanie import skriptu pre databázu áut na základe ich typov, podtypov a s nimi súvisiacimi autami. To bola riadna relácia tabuliek :)

Masonry Layout

Podstránka katalóg áut mala rozloženie “mansory layout” podobné k pinterest.com. Tento layout zabezpečil zobrazenie kariet áut rôznej výšky, samozrejme vyhovujúc aj responzivite.

3,5M

zobrazenie stránok / mesiac

180k

uživateľov / mesiac

Previous case study
Ďalšie prípadové štúdium

klient

Ifjú Szivek Dance Theatre is one of the most significant companies in the Hungarian traditional dance revival movement and in the Hungarian dance and cultural life of Slovakia.

Vytvorme spolu niečo skvelé!
Napíšte nám